Skip to product information
1 of 2

Taito

Jujutsu Kaisen Itadori Yuji Vol.2 Prize Figure

Jujutsu Kaisen Itadori Yuji Vol.2 Prize Figure

Regular price $27.99
Regular price Sale price $27.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Jujutsu Kaisen Itadori Yuji Vol.2 Prize Figure

View full details